Sunday, September 8, 2019

پروبیوتیک طیوردستکاری میکروب های روده از طریق استفاده از پری بیوتیک و پروبیوتیک سبب افزایش قابلیت هضم مواد مغذی ، مقاومت به بیماری و سلامت  دام و طیور می شود.
ترکیب جمعیت میکروبی مطلوب روده و دفع عوامل بیماری زا به عنوان عوامل مهم موثر بر عملکرد ، سلامتی و رشد تشخیص داده شده اند.
پری بیوتیک ها از جمله ترکیبات غیرزنده افزودنی اند و در دسته مواد مغذی جیره قرار نمی گیرند. 
از این ترکیبات برای تغیر و تعادل جمعیت میکروبی ،افزایش رشد باکتری های مفید و ایجاد محیط روده ای سالم جهت جذب بهتر  و بیشتر مواد مغذی استفاده می شوند.
پروبیوتیک ها میکروارگانیسم هایی هستند که وقتی به حیوان خورانده می شوند، شرایط محیطی را برای رشد میکروب های مفید دستگاه گوارش فراهم می کنند.
تغییر در جمعیت های میکروبی در نتیجه افزودن پری بیوتیک و بهترین  پروبیوتیک طیور به جیره ، به کاهش تکثیر و چسبیدن میکروارگانیسم های بیماری زا و کاهش ابتلاء به بیماری منجر می شود. 
معمولا فرآورده های مختلف پروبیوتیکی نتایج یکنواختی نشان نمی دهند و پژوهش درباره کاربرد این فرآورده ها تعیین سطح مطلوب آنها در تغذیه دام و طیور ادامه دارد .
اثر این ترکیبات در حیوانات جوان با سرعت رشد زیاد طی یک دوره خاص ( برای مثال در بره ، گوساله و توله خوک بعد از شیرگیری ) حداکثر است.
و با افزایش سن کاهش می یابند.
مقاومت به اسیدیته و اسید های صفراوی ، توانای اتصال به دیواره پوششی دستگاه گوارش و توانایی تولید آنزیم سه ویژگی مهم پروبیوتیک ها هستند.
اسیدیته و اسیدهای صفراوی دو عاملی هستند که می توانند بر رشد میکروب های دستگاه گوارش اثر بازدارنده داشته باشند.
زیرا نمک های صفراوی سبب کاهش کشش سطحی و امولسیفه شدن لیپید ها و در نتیجه سهولت هضم آنها در روده می شوند.
از طرفی دیواره سلولی باکتری ها دارای چربی است. 
بنابراین پروبیوتیک ها باید نسبت به صفرا مقاوم باشند.
توانایی اتصال به دیواره پوششی روده ، یکی از ویژگی های مهم پروبیوتیک ها به شمار می رود.
این ویژگی از دفع پروبیوتیک ها از روده ، در نتیجه حرکات دودی روده جلوگیری می کند.
تاکنون سویه های میکروبی زیادی جهت استفاده در تغذیه دام و طیور به عنوان پروبیوتیک ها معرفی شده اند.
پروبیوتیک ها از لحاظ نوع میکروب به سه گروه باکتریایی ، قارچی و مخمری تقسیم می شوند .
پروبیوتیک طیور - رادین فیدار فردا


Monday, August 12, 2019

روش غذادهی در شترمرغ ها

برای شترمرغ های جوان علوفه سبز در مقایسه با جوجه ها کمتر اهمیت داشته و می توان از علوفه خشک ریز یا خرد شده با مقادیر رو به افزایش استفاده کرد.
Robbertse خرد کردن غذا با آسیاب دارای چکش 12میلی متری و تهیه غذا به طور روزانه را پیشنهاد می کند.
در صورت دسترسی آزادانه به علوفه سبز باید آنها را به عنوان اشتها آور و نیز منبع پروتئین و ویتامین مورد استفاده قرار داد.
در سن 4 ماهگی چرای آزاد برای پرنده ایده آل است. چون از هزینه غذا کاسته و به پرندگان اجازه حرکت می دهدکه برای سلامتی آنها بسیار مفید است.
شترمرغ ها در این سن مقاوم هستند ولی هنوز در هنگام شب و بارندگی حتی در تابستان نیاز به سایبان مسقف دارند .
چریدن به تنهایی انرژی موردنیاز پرنده را برای رشد تامین نمی کند و برای دستیابی به رشد مورد انتظار بایستی غذای پر انرژی در اختیار آنها قرار گیرد.
جیره رشد و پایانی که قبلا شرح داده شد برای این منظور مناسب است،ولی ترکیب علوفه (یونجه ، شبدر و علف خشک ) که قبلا در این جیره ها پیشنهاد گردید، باید حذف شود.
مقدار غذای تکمیلی بایستی 60درصد غذای خشک روزانه مصرفی پرنده را تشکیل دهد.


Monday, July 22, 2019

پرورش آبزیان

پرورش آبزیان

Aquacltureپرورش آبزیان نیاز به محیطی خاص با شرایطی کنترل شده دارد ، در کناز عواملی همچون عمق آب و فشار هوا ، سه عامل اکسیژن محلول در آب ، دمای آب و میزان اسیدیته آب نقشی مهم در حیات آبزیان دارند. 
نظارت دقیق بر این متغیرها نقشی مهم درکاهش تلفات و افزایش ظرفیت تولید استخرهای پرورش آبزیان دارد.

دلایل توجه بیشتر به پایش در آبزی پروری


حساسیت بیشتر تنظیم دما

حساسیت بیشتر به آلاینده ها

ارتباط نزدیک و تنگاتنگ فعالیت های زیستی 

محیط نامساعد با توجه به دفع فضولات و میزان اکسیژن


برخی از آبزیان برای رشد طبیعی نیاز به محیط اسیدی ، برخی خنثی و برخی بازی دارند ، از طرفی تامین اکسیژن مورد نیاز آبزیان نیز از طریق اکسیژن محلول در آب است ، به همین دلایل نظارت مستمر بر این عوامل نقش کلیدی در کاهش تلفات و افزایش بهره وری استخرها دارد.
نکته قابل توجه دیگر ،دماست ، آبزیان به طور کلی به دو دسته سردآبی و گرمابی  تقسیم می شوند ، همین دسته بندی به خوبی اهمیت کنترل دما در پرورش آبزیان را نشان می دهد ، به کمک کنترل همین عوامل می توان بستری مناسب برای پرورش 
آبزیان  مختلف ایجاد کرد و راندمان استخرها را به میزان قابل توجهی افزایش داد.Tuesday, July 9, 2019

پروبیوتیک ها و افزودنی های خوراک دام و طیور


فروش انواع پروبیوتیک ها 

قیمت عمده افزودنی های خوراک دام و طیور 

با استفاده از پروبیوتیک ها در خوراک دام و طیور به تغذیه سالم حیوانات کمک کرده و از گسترش بیماری های دام و طیور به طور چشمگیری جلوگیری کرده و تولیدات ارگانیک تر و سالم  تری خواهید داشت.

شرکت بازرگانی فیدار  عرضه کننده و تولید کننده افزودنی های خوراک دام و طیور


و کنسانتره گوشتی طیور